Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


Na het tweede tijdvak zijn in totaal 101 leerlingen geslaagd en dat moest gevierd worden: hier is te vinden wie dat zijn. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! De diploma-uitreiking was op 26 juni.

De laatste toetsweek is alweer voorbij: nu nog even afwachten hoe dat is gegaan ... 

En op 24 juni was de admissie van onze nieuwe brugklassers. Welkom op Sorghvliet!