Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


Het kalenderjaar loopt alweer op zijn eind: toetsweek 2 komt in zicht. Het rooster daarvan is hier in te zien. De klassen 5 en 6 hebben op donderdag 11 december studieverlof na het 4e uur, om zich op hun eerste toetsen op vrijdag voor te bereiden. Op die vrijdag 12-12 is ook de kerstwijding gepland, voor alle klassen. Voor de klassen 1 t/m 4 begint de toetsweek op maandag 15 december. Meteen na de toetsweek volgt de kerstvakantie. Zie verder de agenda.