Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


Leerlingen van groep 8: onlangs hebben jullie kennis gemaakt met onze school door een middagje te komen 'Speuren in de Klassieken'. En op dinsdag 2 februari hadden we ons open huis. Binnenkort verschijnen daarvan foto´s op deze website.  En met de informatieavond voor ouders sloten we onze reeks kennismakingsactiviteiten af.

We wensen jullie veel sterkte met de schoolkeuze!