Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


Het nieuwe schooljaar is in volle gang. Iedereen heeft zijn plaats kunnen vinden in de nieuwe klas, in de nieuwe jaarlaag, met een nieuwe mentor. De eerste toetsweek nadert alweer met rasse schreden. En de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren. We maken ons op voor een  mooie herfst!