Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


De laatste periode van het schooljaar staat, als altijd, in het teken van de centrale examens. En die zijn nu voorbij: we wachten in spanning op de uitslag, op woensdag 14 juni.

En onze vierdeklassers zijn weer terug van een geslaagd tegenbezoek aan hun uitwisselingscontacten in de diverse buitenlanden, op tijd weer terug om te gaan fietsen voor het KWF!