Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Aquamarijn Blauw


In periode 5 van het vorige schooljaar hebben wij (toen tweedeklassers) met biologie meegedaan aan Aquamarijn Blauw, een educatief project van de gemeente Den Haag. Voor het project hebben wij het water van de Haagsche Beek achter de school onderzocht op diertjes die op en in het water leven. Aan de hand van deze dieren hebben wij bepaald hoe schoon het water is, omdat bepaalde organismen alleen in dergelijk water kunnen overleven.

Iedereen heeft het slootwater onderzocht, maar niet iedereen hoefde er een poster of een filmpje over te maken. Uiteindelijk waren er 4 filmpjes en 2 posters gemaakt namens onze school. Tot onze verrassing bleek het water erg schoon te zijn.

Toen alle projecten waren ingeleverd werden ze op een site gezet en kon je stemmen voor het filmpje/poster die je de beste vond.

Op de maandag van de  stille week gingen de leerlingen uit alle tweede klassen naar het Filmhuis voor de prijsuitreiking. Eerst kregen wij een quiz over het milieu in Den Haag. Daarna werden de prijzen bekend gemaakt. De publieksprijs werd uitgereikt aan Anniko, Frédérique, Nora, Feline en Eva uit 2C voor een heel goed filmpje. De hoofdprijs werd uitgereikt aan Wies en mijzelf  (Bregje) uit de toenmalige 2B klas.

Als prijs kregen de winnende groepen een barbecue bij strandtent Summertime. De barbecue was erg lekker en gezellig. Het was wel een beetje jammer dat het weer nogal tegenviel.

Ik vond het project erg leuk en leerzaam, ik hoop dan ook dat Sorghvliet in de toekomst  mee blijft doen aan het project.
Bregje, 3B

Meer info over:


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana