Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Biologen klas 5 op Wadden


Op 28-29-30 mei waren de leerlingen van de biologieclusters van klas 5 voor veldwerk op de Wadden (Ameland en Schiermonnikoog).  Zij deden daar in  het kader van de praktische opdracht voor biologie onderzoek naar allerlei factoren die van invloed zijn op het Waddengebied, sinds 2009 op de lijst van Unesco´s werelderfgoed.

Het voornaamste doel van deze veldwerkdriedaagse was het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek. Ze spitten al om 5 uur 's ochtends in de wadbodem op zoek naar het onvoorstelbaar rijke leven daarin, ze bestudeerden de verandering in de kweldervegetatie naarmate je verder van de zeewaterlijn af komt, ze bekeken hoe vogelsoorten de beschikbare broedgelegenheden op de Feugelpôlle verdelen, enzovoorts. De onderzoekers presenteerden ´s avonds hun resultaten aan elkaar en aan vertegenwoordigers van de plaatselijke natuurcentra.

Op het programma stond o.a. ook een wadexcursie, een biotopentocht per fiets en een voettocht dwars door een broedende meeuwenkolonie. Ook werd duidelijk hoe kwetsbaar dit belangrijke gebied is voor de klimaatverandering. Het waren mooie, leerzame en gezellige dagen, die nog extra aangenaam werden door het exceptioneel mooie weer!

Hier zijn foto´s van hun verrichtingen te vinden.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana