Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

China


De vijfdeklassers met Chinees in hun pakket zijn momenteel in China. Onder leiding van dhr. van Goudoever bezoeken zij Shanghai, Nanjing en Suzhou. Later volgt hierover meer nieuws.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana