Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Doedagen klas 2


Een Marshmallow Challenge, Robotica, het bouwen van een hut… op 27 en 28 september laten onze tweedeklassers hun boeken lekker thuis. Zij volgen in klassenverband een actief programma vol spellen en workshops die gericht zijn op samenwerking en communicatie. Zo worden leerlingen in een interactieve theatervoorstelling over cyberpesten uitgenodigd om na te denken over digitale omgangsvormen. En er is een workshop over groepsdruk en de verschillende rollen die je binnen een groep kunt kiezen. Met mooi weer sluiten we de Doedagen af met wat lekkers op het strand. We hopen op mooie dagen èn een beetje zonneschijn!


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana