Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Duits voorlezen


Deze periode hebben de leerlingen van klas 2a een klein project met de Duitse school. Wij hebben met de hele klas de school bezocht, de kleuterklassen en de bibliotheek. Daar hebben we in tweetallen een prentenboek gekozen en deze vervolgens in de les Duits geoefend  om voor te lezen. Met poppenkast, knuffels en handpoppen heeft elk groepje op een bijzondere manier het verhaal voorbereid. Tot kerst gaat elke week een groepje leerlingen hun boek voorlezen.

Vorige week dinsdag is het eerste groepje aan de beurt geweest. Het was heel leuk, de kinderen luisterden goed en konden meekijken naar de plaatjes. Er waren kinderen die behalve Duits ook Nederlands kenden, of een andere tweede taal. Er was een leuk contact tussen de Sorghvlieters en de Duitse peuters.

Vera


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana