Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Grieks voor ouders


Dinsdag 29 november gaat er een cursus Grieks voor ouders van start. De cursus wordt verzorgd door dhr Binkhorst. Voor meer informatie: zie de e-mail die hierover naar alle ouders is verstuurd.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana