Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Herdenking


Donderdag 24 januari hebben we in de Antonius Abt meneer Treurniet herdacht. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over meneer Treurniet door (oud-) collega's en (oud-) leerlingen. Het thema dat in elk verhaal naar voren kwam, was de liefde. Meneer Treurniet hield van wiskunde, hij hield van het onderwijs en hij hield van zijn leerlingen. Hij was in dat opzicht een open boek. We hebben veel van hem geleerd. Verder was er muziek, gemaakt door leerlingen, en hebben we gekeken naar beelden van meneer Treurniet op school. We missen hem.


 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana