Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Imagine!


Barbara van Eeghen en Lotte Strong (klas 6) winnen de Imagine scholierencompetitie 2016-2017, op 21 april in Corpus Congress Centre in Oegstgeest!

Vlak voor de vorige zomervakantie zochten zij, als vijfdeklassers nog, naar een geschikt onderwerp voor hun scriptie. Zij wilden aan de slag voor het vak biologie en stuitten daarbij op de Imagine scholierencompetitie van de TU Delft, waarin wetenschappers en scholieren met elkaar in contact komen. Wetenschappers in Life Sciences & Technology bedenken een duurzaam project, dat tegen lage kosten uitgevoerd kan worden in een derdewereldland. Het is aan scholieren om daar een business plan voor te schrijven, waarvoor kennis nodig is uit vele vakgebieden, zoals biologie, scheikunde, geografie, demografie, economie en ethiek. Workshops, trainingen en practica op de universiteit zijn daarbij een enthousiasmerende hulp.

Lotte en Barbara gingen enthousiast van start en bleven dat tot, ja, tot in de finale. Van 24 groepen werden zij geselecteerd bij de beste zes. Die zes groepen presenteerden op 21 april in Corpus hun business plan voor een driekoppige jury, bestaande uit experts op het gebied van (bio)technologie en duurzaam ondernemen. En een zaal vol belangstellenden. Van die zes groepen bleken zij dus de beste: zij zetten een gedegen, overtuigende en slim opgezette presentatie neer. Voertaal: Engels. Het plan is om in Bangladesh boeren te voorzien van een manier om water te zuiveren van zware metalen en pesticiden met behulp van microalgen. Dat moet niet alleen schoon irrigatiewater opleveren, maar ook algen die gebruikt kunnen worden als meststof en/of als voedselbron voor vee en mens. Van harte gefeliciteerd! De prijs die zij daarmee winnen is een reis naar ontwikkelingsland Tanzania, in de zomer van 2018 !

Bekijk het promotiefilmpje van hun project.
En de foto's van de finale.

Kijk voor meer info op de website van Imagine.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana