Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Klas 4 Amsterdam


Klas 4 is op 7 februari op excursie geweest naar Amsterdam. De leerlingen hebben verschillende Amsterdamse gebouwen onderzocht op klassieke elementen. Centraal daarbij stond het Paleis op de Dam, dat ooit gebouwd was als stadhuis voor de wereldstad Amsterdam in classicistische stijl. Het gebouw staat bol van de verwijzingen naar de oudheid en de bijbel. In datzelfde Amsterdam konden katholieken geen kerken meer bouwen waarmee ze zich presenteerden aan de wereld. Het katholicisme werd gedoogd en de kerken mochten niet zichtbaar zijn vanaf de straat. De leerlingen hebben de katholieke schuilkerk ' Ons' Lieve Heer op Solder bezocht, maar ook de Oude Kerk om te zien hoe de protestanten met voormalige katholieke kerken omgingen. Niet alles wat katholiek was, werd verwijderd. Ook hebben de leerlingen de oude joodse wijk van de stad bezocht en de Zeedijk met de boeddhistische tempel.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana