Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Klas 5 op Wadden (biologie)


Op 15-16-17 mei waren de leerlingen van de biologieclusters van klas 5 voor veldwerk op de Wadden (Ameland en Schiermonnikoog).  Zij deden daar in  het kader van de praktische opdracht voor biologie onderzoek naar allerlei factoren die van invloed zijn op het Waddengebied, sinds 2009 op de lijst van Unesco´s werelderfgoed.

Het voornaamste doel van deze veldwerkdriedaagse was het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek. Er werd gespit in de wadbodem naar het rijke leven daarin, hoe verandert de kweldervegetatie naarmate je verder van de waterlijn af komt, wat is de invloed van begrazing door schapen op de vegetatie, hoe kan er zoveel leven zitten in een wadbodem zonder zuurstof, hoe verdelen vogelsoorten de broedgelegenheden op de Feugelpôlle, enzovoorts. De onderzoekers presenteerden ´s avonds hun resultaten aan elkaar en aan vertegenwoordigers van de plaatselijke natuurcentra.

Op het programma stonden o.a. ook een wadexcursie, een biotopentocht per fiets, een bezoek aan het natuurcentrum en een tocht dwars door een broedende meeuwenkolonie (filmpje). Het waren mooie en leerzame dagen, die nog extra aangenaam werden door het mooie weer!

Bekijk foto´s van de verrichtingen van een van de Amelandgroepen.
En die van de groep op Schiermonnikoog.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana