biologen klas 5 op Wadden

Op 27-28-29 mei waren de leerlingen van de biologieclusters van klas 5 voor veldwerk op de Wadden (Ameland en Schiermonnikoog).  Zij deden daar in het kader van de praktische opdracht voor biologie onderzoek naar allerlei factoren die van invloed zijn op het Waddengebied, sinds 2009 op de lijst van Unesco´s werelderfgoed.

Het voornaamste doel van deze veldwerkdriedaagse was het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek. In de wadbodem spitten op zoek naar het onvoorstelbaar rijke leven daarin, de verandering bestuderen in de kweldervegetatie naarmate je verder van de zeewaterlijn af komt, bekijken hoe vogelsoorten de beschikbare broedgelegenheden op de Feugelpôlle verdelen, vogelmagen opensnijden op zoek naar plastics daarin, enzovoorts. De onderzoekers presenteerden ´s avonds hun resultaten aan elkaar en aan vertegenwoordigers van de plaatselijke natuurcentra.

Op het programma stond o.a. ook een wadexcursie, een biotopentocht per fiets en een voettocht dwars door een broedende meeuwenkolonie. Ook werd duidelijk hoe kwetsbaar dit belangrijke gebied is voor de klimaatverandering. Het waren mooie, leerzame en gezellige dagen, die nog extra aangenaam werden door het mooie weer. En iedereen weet nu hoe je je het beste over en door de modderige wadbodem kunt voortbewegen.

 

Foto´s van hun verrichtingen

biologen klas 5 op Wadden

Archief