onderwijs op afstand

In periode 5 geven we opnieuw les op afstand. In Classroom staan planners voor alle vakken, voor de gehele periode en per week. De leerlingen vinden daarin terug wat er van hen wordt verwacht. Alle docenten zorgen daarbij voor een wekelijks contactmoment met hun leerlingen, dat kan een online les zijn, of een instructievideo gekoppeld aan een vragenuur. Op deze manier hebben de leerlingen regelmatig een contactmoment met school. Leerlingen houden de ruimte om zelf hun werk in te delen en docenten houden de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Alle opdrachten, vragenuren en lessen staan in de Agenda van de leerlingen. Zij hebben ook een instructie ontvangen over wat we dagelijks van hen verwachten en hoe ze hun schoolwerk aan moeten pakken. 

De mentoren hebben elke week contact met hun leerlingen om de voortgang te bespreken. 

We zetten deze manier van lesgeven voort tot aan de zomervakantie en hopen dit vanaf 2 juni te kunnen verrijken met contactmomenten op school. 

onderwijs op afstand

Archief