Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Tevredenheidsonderzoek ouders


Verleden week zijn alle ouders van de leerlingen van klas 1 tot en met 5 uitgenodigd om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De uitnodiging is gestuurd naar de ouder die als eerste ouder geregistreerd staat in Magister.

Mocht u om een of andere reden geen uitnodiging hebben ontvangen voor dit onderzoek, kunt u contact opnemen met info@gymnasium-sorghvliet.nl .

De resultaten van het onderzoek zullen samen met de oudercommissie worden doorgenomen. Begin volgend schooljaar kunt u daar een rapportage van verwachten.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana