Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Paaswijding


Hoe ga je om met kleine conflicten? Waarom kunnen kleine dingen toch pijn doen en hoe ga je ermee om? Daarbij hebben we stilgestaan bij de paaswijding van dit jaar, op donderdag 13 april. We lazen het bijbelverhaal over Zacheüs, we bekeken een filmpje waarin vier van onze leerlingbemiddelaars wat uitlegden over hun werk en beluisterden het Erbarme dich uit de Matthäus Passion van Bach (voor sommige leerlingen was dit een eerste kennismaking met dit beroemde stuk). Tot slot schreven alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 een paasgroet naar iemand in hun omgeving die wel een kaartje kon gebruiken. 


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana