Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Paaswijding 2018


Kort na het joodse paasfeest rijden twee mannen van Jeruzalem naar Emmaüs, een dorp in de buurt. Lucas noemt de naam van de ene man: Kleopas. Zijn vrouw heeft de kruisiging van Jezus bijgewoond. Daarover gaat nu het gesprek. Langs de kant van de weg zien ze een lifter staan. Ze nemen de man mee. Hij mengt zich in hun gesprek en vraagt waarom ze zo somber zijn.

“Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is ?”

Ze hebben Jezus zelf in de auto, maar herkennen hem niet. Een dode die is teruggekeerd – hoe zou je dat kunnen merken. Onmogelijk.

Lucas memoreert de Emmaüsgangers als enige van de vier evangelisten. Hij maakt er zijn eigen verhaal van dat ook in deze prachtige kerk elk jaar wordt gevierd met Pasen. Hoe het werkelijk is gegaan toen misschien en wie Jezus precies was – we zullen het nooit helemaal weten. Vaststaat echter dat het verhaal van zijn leven na 2000 jaar steeds opnieuw wordt verteld. De inspiratie die van Jezus uitgaat is sterker dan zijn dood.

Om het verhaal te kunnen verstaan – daarvoor moet je wel moeite doen. Je herinnert je het schilderij met die overvloedig gedekte tafel. Jezus en de Emmaüsgangers gaan er bijna schuil achter een bloemkool. De bedoeling van het schilderij is sedert de vijftiende eeuw veranderd, maar je kunt het zien als een waarschuwing voor de consumptiemaatschappij waarin wij zijn opgegroeid. Met al die spullen die ons meer in de weg staan dan dat ze ons helpen om bewust te leven … en onszelf in hem te herkennen.

Door te vasten kun je die volle tafel opruimen en plaats maken voor het verhaal van deze drie mannen. Daarom de moeite met je mobieltje die we van jullie hebben gevraagd. Onmogelijk  Je kunt het !

Door welke inspiratie kun je je dan laten bemoedigen ? De wereld zag er in Jezus’ dagen anders uit. Er is veel veranderd, maar veel is ook hetzelfde gebleven. We worden geboren, we leven ons leven, we beleven de dood van dierbaren en tenslotte sterven we ook zelf. Wat betekent het allemaal? Wat doe je ermee ?

Deze man, deze dode die volgens het verhaal is teruggekeerd om ons te bemoedigen, had ongetwijfeld een sterk geloof in de zin van zijn leven. Elk mens kan het zijne bijdragen aan een antwoord op vragen van ons allen. Zonder talent is niemand. Geen enkele envelop is leeg.

En zonder twijfel kende ook hij twijfel. Elders in de evangeliën gaat het over zijn wanhoop en van wanhoop krijgen wij allemaal onze portie. De wereld loopt er dagelijks van over. Hoe vaak brandt ons hart niet in ons ? En dan komt het meest onmogelijke van alles: mensen kunnen geloven dat je God kunt begrijpen als liefde. Ondanks alles, dankzij alles. Geen twijfel aan dat Jezus het eens zou zijn geweest met deze woorden.

Pasen is een groot feest. Het feest van alles wat onmogelijk lijkt – en even waarachtig is als het kloppen van ons hart en alle mogelijkheden van onze handen.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana