Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Sparen voor Rome


Aan de ouders van onze brugklassers:

In de 5e klas neemt uw kind deel aan de studiereis naar Rome, kosten ruim € 825,00.  Dit is voor velen geen gering bedrag. Daarom heeft Sorghvliet een spaarregeling voor de Romereis. Zie de email die vandaag is verstuurd naar de ouders van de leerlingen van klas 1 voor meer informatie.


 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana