Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Stralingspracticum


In periode vier stond voor klas 6 Natuurkunde de voorbereiding op de praktische opdracht centraal. De leerlingen hebben in de lessen hun praktische en ontwerpvaardigheden bijgespijkerd met behulp van acht verschillende practica.

Jammer genoeg kunnen wij geen practica bij het onderwerp Medische Beeldvorming in eigen beheer aanbieden omdat wij niet beschikken over radioactieve stoffen die ioniserende straling uitzenden. De Universiteit Utrecht biedt ons de gelegenheid om de leerlingen kennis te laten maken met kernfysisch onderzoek door middel van twintig verschillende proeven.

Bij het uitvoeren van de experimenten ontdekken de leerlingen wetmatigheden en toepassingen van ioniserende straling en krijgen ze informatie over de mogelijkheden van veilig werken met radioactieve bronnen en röntgenstraling.

Hierbij een foto-impressie van het Stralingspracticum dat wij deze week bij ons op school deden.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana