Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Vacature curatorium


In verband met een vacature in het schooljaar 2018-2019 is het Curatorium van de Vereniging Het 's Gravenhaags Christelijk Gymnasium, dat de Raad van Toezicht vormt van Gymnasium Sorghvliet, op zoek naar een nieuw lid.

Elk lid van het Curatorium van Gymnasium Sorghvliet voldoet aan de volgende eigenschappen:

  • Hij of zij is ouder van een leerling van Gymnasium Sorghvliet en onderschrijft en bewaakt de grondslag en het unieke karakter van de school.
  • Verder is hij of zij onafhankelijk en integer.
  • Hij of zij is bereid en in staat gedurende meerdere jaren onbezoldigd voldoende tijd en aandacht aan deze taak te besteden.

Het Curatorium is nu op zoek naar een nieuw lid dat bij voorkeur aantoonbare affiniteit heeft met en kennis heeft van filosofie, sociologie en/of levensbeschouwing.

Als u belangstelling hebt voor deze functie, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar de administratie van de school, t.a.v. mevrouw O.Q. Swaak-Goldman, curator-secretaris.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana