Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Zesdeklasdag


In 2050 moeten over de hele wereld circa 10 miljard monden worden gevoed. Door klimaatverandering verzilt de bodem in grote delen van de wereld, is er een watertekort en droogt het land uit. Door slechte landbouw raakt de bodem uitgeput en neemt de druk op
ecosystemen toe. Hoe gaan we dat oplossen? Dit is het vraagstuk waar de zesdeklasdag dit jaar om draaide. De hele dag lang hebben de zesdeklassers zich gericht op een probleem van grotere omvang dan hun SE-cijfers, herkansingen en examenstress. Dit deden we overdag in het filmhuis aan het Spui door naar interessante sprekers te luisteren, en ‘s avonds met een diner en een debat op school.

De zesdeklassers hebben informatie op kunnen doen van in totaal zeven mensen die ons enthousiast vertelden over hun vakgebied en hun visie op het vraagstuk. Van projectleider tot onderzoeker, en van advocaat tot expert in groenteteelt. Allen waren het er over eens; de
wereldbevolking groeit als een gek, en willen we genoeg eten hebben, moeten er dingen veranderen. Wat dit precies is, daar verschillen de meningen over. Jan Willem de Vries is er bijvoorbeeld van overtuigd dat er genoeg voedsel is, maar dat het oneerlijk is verdeeld.
Globaal gezien is obesitas namelijk nog steeds een groter probleem dan honger. Volgens Melle Leenstra moeten we investeren in het opleiden van boeren in Afrika. En Martijn van Stee ziet het veredelen van gewassen als dé oplossing.Tot slot betoogde Joris Voorhoeve
tijdens het enerverende debat dat het wereldvoedselvraagstuk geen logistiek maar een politiek probleem is. En Martijn Scheltema was van mening dat we de klimaatverandering eerst moeten oplossen aangezien dat de oorzaak is van het wereldvoedselprobleem.

Wij hebben het hier in Nederland goed voor elkaar, we produceren namelijk op een klein oppervlak relatief veel gewassen, die vervolgens geëxporteerd worden over de hele wereld. Wij beschikken nu over een grote hoeveelheid kennis en technologie, hiermee kan ons kleine landje misschien een grote bijdrage leveren aan de oplossing voor dit vraagstuk. Zodat in 2050 onze kinderen een ander vraagstuk kunnen bespreken tijdens hun zesdeklasdag, en dat ook zij de dag kunnen afsluiten met een Chinees buffet.

Eet smakelijk!
Anneloes Teunisse & Christina Tu, 6C

Er zijn een paar  foto's van deze dag.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana