Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Bijbelrooster


Periode 5

In het Oude Testament heeft koning David het plan opgevat om een tempel voor God te bouwen. In het Oude Israël reisde God mee in een tent (een tabernakel). God had geen vast huis. God mocht je niet afbeelden en God vroeg geen vast gebouw dat gebonden was aan één plaats. In 2 Samuel 7 wordt verteld hoe God aan koning David duidelijk maakt dat David geen tempel mag bouwen. De zoon van David (Salomo) die zal een huis bouwen voor God. God maakt zich bekend aan David als iemand die met het volk mee gaat. Zou in de reis die God maakt met mensen een nieuw Godshuis met christelijke en islamitische symbolen een goed idee zijn? God heeft eeuwenlang geen huis gehad…

Lees verder.


Periode 4

We lezen deze periode uit Judith. Er wordt weer regelmatig geschreven over antisemitisme in Europa. De redenen, oorzaken en aanleidingen van antisemitisme zijn heel ingewikkeld. Maar uit een reeks voorvallen, bekladding van huizen, graven, monumenten tot en met moord op een 85 jaar oude joodse vrouw (Mireille Knol) in Frankrijk kun je concluderen dat jodenhaat nog steeds bestaat. In het boek Judith dat we lezen wordt het verhaal van verteld van het joodse volk en de vasthoudendheid van de joden die steun vinden in hun godsdienst.

Lees verder.


Periode 3

Een gelukkig nieuwjaar voor iedereen!
Deze periode lezen we het evangelie zoals Mattheus dat heeft beschreven. Dit boek wordt ook wel aangeduid als “het evangelie voor het volk Israël”. Mattheus ging er waarschijnlijk van uit dat iedereen het Oude Testament goed kent, het wemelt van de woorden uit het Oude Testament in het evangelie van Mattheus. Verder valt op hoe vaak Jezus ontmoetingen heeft met “gojim”: mensen die niet bij het volk Israël horen. Jezus gaat in zijn ontmoetingen op zoek naar mensen die hem nodig hebben. Jezus beperkt zich niet tot mensen van zijn eigen club. Mattheus benadrukt dat Jezus niet de Thora afschaft maar deze juist heel serieus uitlegt. Er komt bij Mattheus wel een nieuwe uitleg die de traditionele opvatting in een ander licht zet.

Lees verder.


Periode 2

In periode 2 lezen we uit het boek van de profeet Daniel. Het boek staat tussen de profeten maar wordt in de Hebreeuwse Bijbel (de TeNaCh) in het derde deel, tussen de Geschriften (de Chetoebim) geplaatst. Het volk van de Hebreeën is in ballingschap gevoerd en leefde van ± 586 v. Chr tot ± 538 v. Chr in Babylon (spreek de a in het woord Babylon gewoon uit als a – het gaat niet om het winkelcentrum bij het Centraal Station in Den Haag).

Lees verder.


Periode 1

We lezen in deze periode uit het eerste boek van de Bijbel (het boek Genesis ). Wat we gaan doen is denken over het begin (in den  beginne was ….) en over weggaan en terugkomen. Dat is waarschijnlijk wat je deze zomer hebt gedaan. Gereisd, je bent waarschijnlijk weggeweest en nu ben je weer teruggekomen. Het verhaal Genesis vertelt over het begin van het volk Israël.

Lees verder.


 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana