Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Bijbelrooster


Periode 3

We lezen deze periode uit het Marcusevangelie. Dit evangelie wordt door vrijwel alle Bijbelwetenschappers gedateerd tussen 66 en 73 AD. Deze datering heeft te maken met de Joodse Oorlog. Het lijkt erop dat Marcus kennis had van de Joodse Oorlog. Zijn weergave van de voorspellingen door Jezus over de eindtijd in hoofdstuk 13, waarin Marcus de vernietiging van de Tweede Tempel en de onrust daaromheen becommentarieert, is voor veel exegeten een argument dat het evangelie van Marcus vlak voor, in of kort na 70 is opgesteld.

Lees verder.


Periode 2

We beginnen deze periode met het lezen van het verhaal van Jona. Jona krijgt een opdracht om in een stad een boodschap te brengen die de bewoners in die stad waarschijnlijk niet willen horen. Jona ziet er in ieder geval dusdanig tegenop dat hij vlucht. Ben jij wel eens ergens voor weggevlucht? Heb jij wel eens een opdracht gekregen waar jij tegenop zag?

Lees verder.


Periode 1

In periode I lezen we uit het eerste boek van de Bijbel de verhalen van Abraham, Izaäk en Jakob, drie generaties. Deze drie mannen worden ook wel de aartsvaders genoemd. De eerste voorvaders van het volk Israël waaruit later Jezus ook voortkomt. De verhalen zijn grillig en niet altijd makkelijk te begrijpen. Er spreekt wel een ding heel duidelijk uit deze verhalen. De aartsvaders waren mensen die vertrouwden op God, die probeerden hun leven met God in evenwicht te krijgen en daarvoor bereid waren alles op te geven. Zij waren er vast van overtuigd dat zij hiervoor beloond (of Bijbels gezegd: gezegend) zouden worden. Soms handelen Abraham, Izaäk en Jakob voor ons onbegrijpelijk. Soms handelt God voor ons onbegrijpelijk. Er staan hele heftige passages in Genesis, bijvoorbeeld over de steden Sodom en Gomorra. Het verhaal van God die van Abraham vraagt om zijn zoon te offeren, Izaäk die door zijn zoon Jakob wordt bedrogen, Jakob die door Laban wordt uitgedaagd. De aartsvaders kwamen zichzelf nogal tegen. Dat “jezelf tegenkomen”, geldt voor alle personen in deze geschiedenis, die zo ook ons een spiegel kan voorhouden. Het zijn leerzame verhalen!

Lees verder.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana