Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Bijbelrooster


Periode 2

In periode 2 lezen we uit het boek van de profeet Daniel. Het boek staat tussen de profeten maar wordt in de Hebreeuwse Bijbel (de TeNaCh) in het derde deel, tussen de Geschriften (de Chetoebim) geplaatst. Het volk van de Hebreeën is in ballingschap gevoerd en leefde van ± 586 v. Chr tot ± 538 v. Chr in Babylon (spreek de a in het woord Babylon gewoon uit als a – het gaat niet om het winkelcentrum bij het Centraal Station in Den Haag).

Wie het boek Daniel leest en Hebreeuws kent komt bij hoofdstuk twee een variant van het Hebreeuws tegen (namelijk het Aramees). Het Aramees werd na de ballingschap steeds meer gebruikt in Israël, het lijkt op Hebreeuws maar heeft een T in plaats van een S en meer van dat soort varianten, zo wordt het woord sjekel (geld) in het Aramees tekel. Jezus sprak ook Aramees.

Lees verder.


Periode 1

We lezen in deze periode uit het eerste boek van de Bijbel (het boek Genesis ). Wat we gaan doen is denken over het begin (in den  beginne was ….) en over weggaan en terugkomen. Dat is waarschijnlijk wat je deze zomer hebt gedaan. Gereisd, je bent waarschijnlijk weggeweest en nu ben je weer teruggekomen. Het verhaal Genesis vertelt over het begin van het volk Israël.

Iets beginnen is spannend. En opnieuw beginnen is ook spannend. Denken over iets wat gemaakt wordt, door je zelf of door een ander, of samen. Iedereen vindt het geweldig om iets te maken. Zeker als het lukt. Zoiets vormt een bron van grote vreugde. Een tekening, een foto, een brief, een cake, een huis, een toets, een schilderij, een boek, een toneelstuk, een theorie, een selfie, een idee, een plan, een mens...

Maar soms heb je helemaal geen zin om te beginnen. Als het gevoel dat het kan mislukken je scheppingsdrang overheerst begin je er liever niet aan. De stap van iets bedenken naar iets daadwerkelijk uitvoeren is spannend en het vergt moed om iets te starten en op te zetten. Iedereen heeft wel eens iets gemaakt wat mislukt. Maar iedereen heeft ook van alles gedaan wat goed gelukt is, anders zat je niet op de middelbare school! Je hebt waarschijnlijk van alles gezien en beleefd in de vakantie wat je meeneemt in dit schooljaar. Ook al zie je dat niet aan de buitenkant. Je hebt van alles ervaren. Dit jaar ga je waarschijnlijk allerlei dingen doen waarvan je het resultaat direct kunt zien. Je kunt ook onzichtbare dingen scheppen, dingen met een eigen charme die niet door iedereen opgemerkt worden. Vaak onzichtbaar aan de buitenkant. Een nieuw schooljaar met allemaal mogelijkheden om iets te maken, iets te scheppen, iets te laten lukken en iets te laten mislukken. Om ergens van te vertrekken, een uitgangspunt hebben en dan weer terugkomen en kijken wat er gebeurd is, wat er veranderd is, wat er verbeterd is, wat er mislukt is, wat er gelukt is.

Welnu, gewoon beginnen, en of het goed is, of gelukt is? Gewoon beginnen! Een heel goed schooljaar gewenst!

Lees verder.


 

 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana