Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Chromebooks op Sorghvliet


Nieuwe middelen, de leerling blijft centraal

Sinds september 2017 beschikken de leerlingen uit klas 2, 3 en 4 over een chromebook. Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt dat voor de leerjaren 1 t/m 5. Voorafgaand aan die invoering hebben we onderzocht welke voordelen het zou hebben als elke leerling over een eigen device zou beschikken.

Het bracht ons bij Google Classroom, een digitale leeromgeving die docent en leerling veel mogelijkheden biedt om gericht opdrachten uit te wisselen. Het vereenvoudigt de interactie tussen de docent en leerling, het vereenvoudigt de mogelijkheid om leerlingen individueel te begeleiden en materiaal op niveau aan te bieden. Het vergroot de mogelijkheid om gebruik te maken van interactieve methoden. Het biedt daarmee een ideale digitale leeromgeving voor Sorghvliet. De voordelen op een rij.

  • ICT geletterdheid: op universiteiten en in het bedrijfsleven wordt ook intensief met ICT gewerkt.
  • Motivatie. Google Classroom biedt de mogelijkheid om afwisselender, stimulerender en aantrekkelijker onderwijs te bieden.
  • Differentiatie, het wordt makkelijker om verschillende leerroutes aan te bieden, om rekening te houden met verschillende leerstijlen en leertempo’s, om gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.
  • Samenwerken, leerlingen kunnen tegelijkertijd, op school of thuis, aan hetzelfde bestand werken (leerlingen en docent zien wie wat wanneer heeft gedaan).
  • Klassenmanagement, docenten kunnen het werk van leerlingen monitoren en bijsturen.

Het uitgangspunt is blended learning, een combinatie van digitaal (samen)werken en traditioneel onderwijs. Dat vereist een apparaat waarmee je snel kunt schakelen en uit de voeten kunt. Dat, gecombineerd met de ervaring van andere scholen die we bezocht hebben, bracht ons bij chromebooks. Chromebooks zijn snel, veilig en relatief goedkoop. Ze zijn volledig webbased, dat betekent dat er geen programma’s op geplaatst kunnen worden, daardoor behouden ze hun snelheid en is er geen risico op virussen. Alle bestanden gaan direct in de cloud en zijn daardoor altijd en overal (op verschillende apparaten) beschikbaar. De batterijduur overtreft een reguliere schooldag.

Vanaf de eerste verkenning heeft vastgestaan dat de invoering van chromebooks niet ten koste zal gaan van de boeken of schriften. Die blijven in gebruik zolang de docent dat wil. Op Sorghvliet bepalen de docenten hoe ze hun lessen inrichten. Digitale leermiddelen verruimen het arsenaal.

Lees verder.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana