Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Chromebooks op Sorghvliet


Nieuwe middelen, de leerling blijft centraal

De afgelopen jaren werken docenten en leerlingen in toenemende mate met ICT. We hebben een functionele ELO (elektronische leeromgeving) waar leerlingen voor alle vakken planningen en bestanden vinden, we geven huiswerk op via Magister en hebben computerruimtes die hele dagen in gebruik zijn. Uit enquêtes onder het docententeam en uit ervaringen van andere scholen blijkt dat het gebruik van digitale leermiddelen in de toekomst zal blijven toenemen. Om die reden hebben we onderzocht welke voordelen het heeft als elke leerling over een eigen ‘device’ zou beschikken.  
  
Het bracht ons bij Google Classroom, een digitale leeromgeving die docent en leerling veel nieuwe mogelijkheden biedt om gericht opdrachten uit te wisselen. Het vereenvoudigt de interactie tussen de docent en leerling, het vereenvoudigt de mogelijkheid om leerlingen individueel te begeleiden en materiaal op niveau aan te bieden. Het vergroot de mogelijkheid om gebruik te maken van interactieve methoden. Het biedt daarmee een ideale digitale leeromgeving voor Sorghvliet. De voordelen op een rij.

  • ICT geletterdheid: op universiteiten en in het bedrijfsleven wordt ook intensief met ICT gewerkt.
  • Motivatie. Google Classroom biedt de mogelijkheid om afwisselender, stimulerender en aantrekkelijker onderwijs te bieden.
  • Differentiatie, het wordt makkelijker om verschillende leerroutes aan te bieden, om rekening te houden met verschillende leerstijlen en leertempo’s, om gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.
  • Samenwerken, leerlingen kunnen tegelijkertijd, op school of thuis, aan hetzelfde bestand werken (leerlingen en docent zien wie wat wanneer heeft gedaan).
  • Klassenmanagement, docenten kunnen het werk van leerlingen monitoren en bijsturen.  

Het uitgangspunt is ‘blended learning’,  een combinatie van digitaal (samen)werken en traditioneel onderwijs. Dat vereist een apparaat waarmee je snel kunt schakelen en uit de voeten kunt. Dat, gecombineerd met de ervaring van andere scholen die we bezocht hebben, bracht ons bij chromebooks. Chromebooks zijn snel, veilig en relatief goedkoop. Ze zijn volledig ‘webbased’, dat betekent dat er geen programma’s op geplaatst kunnen worden, daardoor behouden ze hun snelheid en is er geen risico op virussen. Alle bestanden gaan direct in de cloud en zijn daardoor altijd en overal (op verschillende apparaten) beschikbaar. De batterijduur overtreft een reguliere schooldag.  
  
Vanaf de eerste verkenning heeft vastgestaan dat de invoering van chromebooks niet ten koste zal gaan van de boeken of schriften. Die blijven in gebruik zolang de docent dat wil. Op Sorghvliet bepalen de docenten hoe ze hun lessen inrichten. Digitale leermiddelen verruimen het arsenaal.  
  
De invoering van chromebooks 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 vragen we u om voor uw kind (het komend jaar alleen de leerjaren 2, 3 en 4) een chromebook aan te schaffen. Dat kan via de Rent Company (zij bieden een garantie- en verzekeringspakket waarbij leerlingen bij problemen het apparaat 
op school direct kunnen inruilen).

Lees verder.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana