Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Decanaat


Sorghvliet-decanen:

  • klas 3 + 4: mevrouw Van Welzen (kamer tegenover lokaal 22)
  • klas 5 + 6: de heer Petrie (kamer tegenover lokaal 21)

Klas 3

Dit jaar moet je je profiel voor de bovenbouw gaan kiezen. Je werkt daarvoor o.l.v. je mentor het programma Keuzeweb door, dat te vinden is via de portal Sorghvliet.DeDecaan.net.  Hier kunnen jij en je ouders ook terecht voor allerlei informatie over profielen en vervolgopleidingen. Als dat je niet voldoende helpt, neem dan contact op met je decaan.

Klas 4

Je profiel is gekozen en studeren lijkt nog ver weg. Toch is het verstandig ook dit jaar zo af en toe na te denken over wat er wel of niet bij jou past en wat de consequenties daarvan zijn voor je toekomst. Sta dit jaar in elk geval stil bij de volgende vragen:

  • Zijn al je gekozen vakken wat je ervan verwacht had? Wat zou je eventueel willen veranderen? N.B.: Veranderen mag pas ná periode 1. Probeer i.v.m. in te halen werk uiterlijk aan het begin van periode 3 een definitieve beslissing over je vakken te nemen. Voor de wijzigingsprocedure: kijk in de ELO, map decanaat klas 4.
  • Gaat klas 4 je redelijk gemakkelijk af en heb je misschien behoefte aan extra uitdaging binnen of buiten de school (bijv. door deelname aan universitaire programma’s)? Dat kan soms ook een goede voorbereiding bieden op je toekomst!
  • Op welke studies wil je je verder gaan oriënteren? Streef ernaar dat je aan het eind van klas 4 de keuze minimaal teruggebracht hebt tot 1 breed vakdomein (bijvoorbeeld economisch / technisch etc.) of tot maximaal 5 verschillende specifieke studierichtingen. In klas 5 kun je je daar dan verder in gaan verdiepen (al mag je daar in klas 4 natuurlijk ook al mee beginnen).

Informatie vind je ook dit jaar weer op Sorghvliet.DeDecaan.net (gebruik dezelfde inloggegevens als vorig jaar). Informatie over de procedure om vakken of je profiel te wijzigen is bovendien te vinden in Google Drive in de map “decanaat klas 4”.

Op Sorghvliet.DeDecaan.net  kun je, net als in klas 3, opdrachten maken in Keuzeweb, die je kunnen helpen bij je studiekeuze. Er zijn slechts enkele verplichte opdrachten, verder kun je de opdrachten kiezen die voor jou het meest zinvol zijn.

Blijf je ondanks alle informatie toch nog met vragen zitten, neem dan gerust contact op met je decaan!

In november 2017 organiseren we de tweejaarlijkse studie- en beroepenavond op school: dan geven oud-leerlingen die studeren en ouders voorlichting over hun studies en beroepen. Voor klas 4 is deelname aan deze avond verplicht.

Klas 5 en 6

In klas 5 en 6 ga je je verder verdiepen in je studiekeuze en uiteindelijk de knoop doorhakken. Stel je studiekeuze niet uit, in klas 6 heb je niet zoveel tijd door het overvolle programma en het eindexamen. Dit betekent brochures doorspitten, roosters bekijken van studies, studieboeken inkijken, met studenten praten etc.

In klas 5 dien je aan minimaal drie voorlichtingsactiviteiten deel te nemen. Je moet in ieder geval één voorlichtingsdag en een meeloopdag van een universiteit of andere opleidingsinstelling bezoeken; de derde activiteit moet je kiezen uit één van de volgende
activiteiten:  

  • een andere voorlichtingsdag of  meeloopdag (beter dan een algemene voorlichtingsdag);
  • een snuffelstage (in de maand februari);
  • of proefstuderen (in februari) of een test of iets anders.

Als je een voorlichtingsdag wilt bezoeken of een dagje meelopen met een student, dowload uit Google Classroom – decanaat klas 5 of 6 – een absentiekaart, die je één week vóór de bewuste dag weer inlevert, ondertekend door één van je ouders.

Op 23 november 2017 organiseren we de tweejaarlijkse studie- en beroepenavond op school, dan geven oud-leerlingen die studeren en ouders voorlichting over hun studies en beroepen. Voor klas 5 is deze avond verplicht, voor leerlingen van klas 6 facultatief.

Als je een vak wil laten vallen, neem dan contact op met je decaan. Zie  Google Classroom – decanaat klas 5 of 6 –. Dat geldt ook als je overweegt van profiel te wijzigen.

Dhr. Petrie heeft spreekuur op  dinsdag en donderdag. Mail als je een afspraak wil. Bereid het gesprek voor door van te voren testjes te maken en deze mee te nemen naar het gesprek.


 

 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana