Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Kantine


De school heeft een eigen kantine waar leerlingen in de pauzes iets te eten en drinken kunnen kopen. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine opnieuw in kaart gebracht met de Kantinescan. De uitkomst wordt gerapporteerd aan de schoolleiding.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana