Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Kwaliteit


Kwaliteitszorg

Scholen in Nederland moeten voldoen aan een pakket van eisen op allerlei gebied. Het gaat te ver om al die eisen de revue te laten passeren, en daarom volstaan we met een weergave van de ‘harde’ cijfers: de overgangsresultaten en de examenresultaten. 

Doorstroomgegevens

De inspectie meet of de derdeklassers op de afdeling zitten die door de basisschool aan hen geadviseerd is; bij Sorghvliet blijkt dat goed te kloppen: weinig leerlingen doubleren of stromen af naar een ander schooltype.

Onze ‘onderbouwsnelheid’ door de inspectie is bepaald op 98,6% en dat is een van de hoogste cijfers die behaald kunnen worden door scholen in Nederland.

In de bovenbouw maken we het zelfs nog iets ‘bonter’: waar de inspectie verwacht dat 81% van de leerlingen overgaat (of slaagt), is dat bij ons 94,5%.

Examencijfer

De inspectie stelt als norm een gemiddelde van 6,26 over drie jaar. Ons gemiddelde over deze periode is 6,76. 

Conclusie

Sorghvliet doet het op veel fronten meer dan prima: onze leerlingen gaan over het algemeen in het juiste tempo door het curriculum en scoren dan ook nog eens prima op het eindexamen!


© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana