Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Leerlingenraad


Op Sorghvliet is sinds enkele jaren een Leerlingenraad actief. De Leerlingenraad denkt en praat mee over allerlei actuele zaken die zich op Sorghvliet afspelen en probeert daarbij te helpen. Uit elke jaarlaag zitten er twee leerlingen in de Leerlingenraad. We houden één keer per twee weken een vergadering waarin we van alles bespreken: van andere lesmethodes tot kapstokken aan de muren.

We hebben ook een afvaardiging van twee leerlingen in de Medezeggenschapsraad. Zo blijven we op de hoogte van alle beleidsmatige zaken die op Sorghvliet worden besproken en kunnen wij daar ook iets over zeggen.

Als je een goed idee hebt wat volgens jou een verbetering voor Sorghvliet zou zijn, mail ons dan. Je kunt natuurlijk ook gewoon naar een van ons toekomen.

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana