Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) op Sorghvliet bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De verschillende geledingen spreken regelmatig met de schoolleiding. De voltallige MR komt minstens drie keer per jaar samen.

  • Vertegenwoordigers personeel: de heer R. van Goudoever, mevr. J. Boot, mevr. S. Kartono en de heer R. van den Boogaart
  • Vertegenwoordigers ouders: mevr. M. Snels en de heer P. van Heel.
  • Vertegenwoordigers leerlingen: Ana Wever en Armin Gelinck.

 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana