Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) op Sorghvliet bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De verschillende geledingen spreken regelmatig met de schoolleiding. De voltallige MR komt minstens drie keer per jaar samen.

  • Vertegenwoordigers personeel: mevr. B. Rackwitsz, mevr. J. Boot, mevr. A. Taal en de heer R. van den Boogaart
  • Vertegenwoordigers ouders: mevr. R. Weijers en de heer P. van Heel.
  • Vertegenwoordigers leerlingen: Mijntje Manneke en Berber Keane..

 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana