Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Mediatheek


Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00-14.30 uur

Mevrouw Uytenhout-Odijk is de mediathecaris. Zij wordt geholpen door een tiental enthousiaste ouders, die de leerlingen met raad en daad bijstaan.

Wat vind je in de mediatheek?

De schoolmediatheek heeft verschillende functies: leerlingen kunnen er boeken lenen, naar informatie zoeken, zelfstandig studeren of gezamenlijk werken aan een praktische opdracht. Ook kunnen leerlingen ondersteuning krijgen bij het zoeken  naar en vinden van informatie. De collectie van de mediatheek bestaat uit naslagwerken, zoals encyclopedieën en woordenboeken, literatuur in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, informatieve boeken, tijdschriften en natuurlijk computers met internetverbinding. De leerlingen krijgen allemaal een school e-mailadres en hebben de beschikking over een inlognummer en wachtwoord, zodat zij gebruik kunnen maken van een eigen account op de computers. In de brugklas krijgen de leerlingen een rondleiding door de mediatheek.

De vrijwilligers vervullen een belangrijke functie in de mediatheek. Belangstellenden kunnen zich via een mailtje opgeven bij mevrouw  Uytenhout-Odijk.

Klik hier voor de informatiegids.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana