Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Onderwijs


Hoe geven we vorm aan modern en gymnasiaal onderwijs? Belangrijke vragen zijn: gaat het slechts om overdracht van kennis, wil de school aandacht besteden aan onderzoek, aan persoonlijke en algemene ontwikkeling. Krijgen de  leerlingen de vrijheid  een deel van hun leerproces zelf te kiezen en vorm te geven op basis van eigen belangstelling en aanleg?

Vernieuwing

De school is in beweging. We zoeken met elkaar naar vernieuwingen en aanpassingen in het programma met het doel het onderwijs nog effectiever en uitdagender te maken. De ontwikkeling van de school is erop gericht om meer verscheidenheid in leer- en werkvormen te creëren. Het doel is een gymnasiaal curriculum dat leerlingen inspireert en de juiste kennis en vaardigheden meegeeft. Een zekere mate van keuzevrijheid is daarbij essentieel. Leerlingen voelen zich daardoor betrokken en beschouwen zichzelf als eigenaar van hun eigen leerproces. Op Sorghvliet stimuleren docenten elkaar, maar ook onze leerlingen, om op zoek te blijven naar verbetering van ons onderwijs. 

Sorghvliet is een van de 100 universumscholen van Nederland. Veel van onze leerlingen kiezen uiteindelijk voor een bètaprofiel en we willen deze bèta´s graag vanaf de brugklas uitdagend onderwijs geven. Al vanaf klas 1 bieden we een geïntegreerd programma aan waarin alle binasvakken participeren. Onderzoek heeft in deze opzet een belangrijke plaats. Verder werken we samen met het bedrijfsleven (Shell, Jetnet, etc.) en het hoger onderwijs.


Gymnasiaal

Het gymnasiale karakter van de school komt vanzelfsprekend tot uiting in de lessen in de klassieke talen en antieke cultuur. Het onderwijs in deze talen vormt een centraal onderdeel van het curriculum van alle leerlingen. Aan leerlingen die dat wensen wordt de mogelijkheid geboden in beide klassieke talen eindexamen te doen. En vakken als filosofie en English for Cambridge Exams weerspiegelen het gymnasiale karakter van de school. En ook bij Frans en Duits is de voorbereiding op deelname aan internationaal erkende examens (Delf en Goethe) in het programma geïntegreerd.

De school geeft daarnaast veel aandacht aan de creatieve vakken, waaronder ook toneel en dramatische expressie. Kunstgeschiedenis en beeldende vorming zijn inmiddels ook vakken waar eindexamen in kan worden gedaan.

En voor de sportief ingestelde leerlingen worden ook buiten de lessen clubs en competities, intern en interscholaires, georganiseerd.


 


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana