Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

PTA


Programma van Toetsing en Afsluiting (2018-2019)


In dit gedeelte vind je de PTA’s van klas 4, 5 en 6, voor het schooljaar 2019-2020. Er staat in beschreven hoe je examen eruit ziet, welke vakken op welk moment afsluiten, welke toetsen je kunt verwachten, wanneer er praktische opdrachten zijn. We hebben geprobeerd de keuze voor de profielen en ook de afsluiting voor het examen zo ver mogelijk naar achteren te schuiven. Dat betekent dat je in klas 4 een paar vakken afsluit en je in klas 5 aan het echte examen gaat werken.
We verwachten van je dat je de afspraken en regels uit het PTA kent, dus lees het boekje aandachtig door. Heb je vragen, neem dan contact op met je afdelingsleider:

Klas 4: dhr. X.M. Beute ME
Klas 5 + 6: mw. drs. M.R. Hulshof

Secretaris examen: mw. drs. M.R. Hulshof

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana