opschorten schoolexamens

Update: de Centraal Examens komen dit jaar te vervallen. Dat betekent dat de schoolexamens bepalend worden. Mogelijk krijgen ze een andere invulling. Vrijdag 27 maart as. hopen we onze leerlingen hierover te kunnen informeren. De geplande schoolexamens voor deze week zijn daarmee definitief opgeschort.  

Op dit moment is er geen duidelijkheid over de voortgang van de schoolexamens en het centraal examen. Morgen komt het Ministerie van Onderwijs met een verklaring. In afwachting daarvan hebben we besloten onze schoolexamens op te schorten. Morgen, 24 maart, is er geen toets. Na de verklaring van het ministerie hopen we informatie te kunnen geven over hoe we verder vorm gaan geven aan de examens. 

 

 

opschorten schoolexamens

Archief