Sorghvliet, aanmelding

de brochure voor groep 8

Bekijk hier korte filmpjes die je kennis laten maken met Gymnasium Sorghvliet.

advies en aanmelding

Welk advies moet je hebben om op Sorghvliet als leerling te worden toegelaten? Wij laten de leerlingen toe die van de basisschool een VWO-advies gekregen hebben. Denk niet dat je briljant moet zijn om hier een goede schoolcarrière te volgen, want dat is niet waar. Als je aan bovenstaande eis voldoet en je wilt graag leren en dus ook je best doen, kun je heel ver komen.

Heb je vragen, vraag dan of je ouders contact opnemen met mevr. Hagoort per e-mail.

procedure aanmelding

Van 18 maart t/m 31 maart 2024 kunt u uw kind aanmelden via Onderwijs Transparant. De uitleg hierover hebt u gekregen van de basisschool. 

De procedure voor de aanmelding voor Haagse VO-scholen vindt u hier. Verder verwijzen we u graag naar de Scholenwijzer

We kunnen 145 leerlingen toelaten. 
Als er meer aanmeldingen zijn, gelden de volgende voorrangsregels: 
1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op Sorghvliet.
2. Wij verlenen voorrang aan kinderen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus die op Sorghvliet zit. 

Indien nodig kan de gemeente Den Haag gezinnen met financiële nood bijstaan. De belangrijkste regelingen zijn hier te vinden. Een belangrijk loket bij de gemeente is de Helpdesk Geldzaken, die ook verspreid over de Haagse wijken te vinden is:  Een andere handige website is die van het Samenwerkingsverband Den Haag