Sorghvliet, open huis en voorlichtingsavond

De afgelopen tijd hebben we online gesprekken gevoerd met achtstegroepers en hebben we ouders op de Voorlichtingsavond geinformeerd. Komende zaterdag en woensdag zijn er rondleidingen door het gebouw. Een vrijwel lege school is niet hetzelfde als een gewone, gezellige lesdag, maar we hopen achtstegroepers toch een indruk te kunnen geven van hoe het op Sorghvliet is. 

Aanmelden kan hieronder. 

Als u nog bijzondere vragen heeft, kunt u een online afspraak maken met mw. Hagoort. Dat kan via het mailadres administratie@gymnasium-sorghvliet.nl U kunt daar ook met andere vragen terecht. Aanmelden voor Sorghvliet 

de brochure voor groep 8

Bekijk hier korte filmpjes die je kennis laten maken met Gymnasium Sorghvliet.

advies en aanmelding

Welk advies moet je hebben om op Sorghvliet als leerling te worden toegelaten? Wij laten de leerlingen toe die van de basisschool een VWO-advies gekregen hebben. Denk niet dat je briljant moet zijn om hier een goede schoolcarrière te volgen, want dat is niet waar. Als je aan bovenstaande eis voldoet en je wilt graag leren en dus ook je best doen, kun je heel ver komen.

Heb je vragen, vraag dan of je ouders contact opnemen met mevr. Hagoort per e-mail.

procedure aanmelding

Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden voor het schooljaar 2022-2023. Wilt u dit formulier, samen met het BOVO-formulier en de keuzelijst mailen naar administratie@gymnasium-sorghvliet.nl. Binnen een week ontvangt u dan een bevestiging van ontvangst.

De eerste aanmeldingsperiode loopt van 12 februari 2022 tot en met 25 februari 2022. Op 7 april volgt bericht van toelating. De procedure voor de aanmelding voor Haagse VO-scholen vindt u hier.

We kunnen 143 leerlingen toelaten. Mochten zich meer dan 143 toelaatbare leerlingen aangemeld hebben, dan wordt de plaatsing geregeld via een (decentrale) loting door een notaris. Bij loting worden met voorrang geplaatst:
- de (stief-/pleeg-) broertjes en zusjes van zittende leerlingen;
- kinderen van personeelsleden.

De leerlingen die na de decentrale loting van 7 april niet kunnen worden geplaatst, worden via centrale loting en matching (lijst van keuzescholen) op een andere school geplaatst. Alle ouders ontvangen bericht van toelating van de school waarop hun kind geplaatst is. Het is ons niet toegestaan om eerder informatie over toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken. Wij mogen geen wachtlijst hanteren.

Ook de ouders van leerlingen die niet zijn geplaatst op een school van de keuzelijst krijgen op 7 april 2022 bericht van deze uitslag. Deze niet toegelaten leerlingen krijgen een bericht via BOVO met informatie over de tweede aanmeldingsperiode.