https://youtu.be/3fSvvGW8eUg https://youtu.be/iRR8-evxqiM https://youtu.be/4lGHmIElSuM

 

chromebooks op Sorghvliet

Alle leerlingen beschikken over een chromebook of een vergelijkbaar apparaat. Onze digitale leeromgeving, Google Classroom, biedt de docent en leerling veel mogelijkheden om gericht opdrachten uit te wisselen. Het gebruik van deze middelen vereenvoudigt de interactie tussen de docent en leerling, het vereenvoudigt de mogelijkheid om leerlingen individueel te begeleiden en materiaal op niveau aan te bieden. Het vergroot de mogelijkheid om gebruik te maken van interactieve methoden. Het biedt daarmee een ideale digitale leeromgeving voor Sorghvliet. De voordelen op een rij.

  • ICT geletterdheid: op universiteiten en in het bedrijfsleven wordt ook intensief met ICT gewerkt.
  • Motivatie: Google Classroom biedt de mogelijkheid om afwisselender, stimulerender en aantrekkelijker onderwijs te bieden.
  • Differentiatie: het wordt makkelijker om verschillende leerroutes aan te bieden, om rekening te houden met verschillende leerstijlen en leertempo’s, om gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.
  • Samenwerken: leerlingen kunnen tegelijkertijd, op school of thuis, aan hetzelfde bestand werken (leerlingen en docent zien wie wat wanneer heeft gedaan).
  • Klassenmanagement: docenten kunnen het werk van leerlingen monitoren en bijsturen.

Het uitgangspunt is blended learning, een combinatie van digitaal (samen)werken en traditioneel onderwijs. Vanaf de eerste verkenning heeft vastgestaan dat de invoering van chromebooks niet ten koste zal gaan van de boeken of schriften. Die blijven in gebruik zolang de docent dat wil. Op Sorghvliet bepalen de docenten hoe ze hun lessen inrichten. Digitale leermiddelen verruimen het arsenaal.