onderwijs

Christelijk Gymnasium Sorghvliet is een kleinschalig en zelfstandig gymnasium in het hart van de Internationale Zone van Den Haag, tussen het Vredespaleis en het Catshuis. 

We willen gemotiveerde leerlingen opleiden tot betrokken, onderzoekende en autonoom denkende wereldburgers. Onderwijs is een relatie tussen een deskundige docent en een nieuwsgierige leerling. De analytisch-kritische vaardigheden die wij onze leerlingen aanleren, dragen bij aan een brede zelfontplooiing en bereiden voor op een wetenschappelijke studie. We formuleren duidelijke leerlijnen waardoor leerlingen ruimte krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In onze lessen geven we gerichte feedback en feedforward en werken we aan vooraf geformuleerde leerdoelen. We hebben goede docenten die bekwaam en bevlogen voor de klas staan. Alle leerlingen beschikken over een chromebook. 

Sorghvliet is een school die vrijheid en verbondenheid nastreeft op grond van christelijke waarden. Een school waar een leerling de vrijheid heeft om zichzelf te zijn, maar zich tegelijk verbonden voelt met anderen. Dit doel proberen wij te bereiken door dezelfde christelijke waarden met elkaar te delen. De school staat in de protestants-christelijke traditie en heeft nadrukkelijk een open karakter.