bijlesbureau

Sorghvliet heeft al jaren een succesvol bijlesbureau. Leerlingen geven hun medeleerlingen bijles. Leerlingen kunnen bij hun mentor aangeven dat ze graag voor een of meerdere vakken ondersteuning willen. Ouderejaars die het goed doen op school kunnen, tegen een vergoeding, deze bijlessen geven. Dat werkt ontzettend goed. Vaak blijken medeleerlingen heel goed de vinger op de zere plek te kunnen leggen of soms hebben ze juist net een andere blik dan de docent. We merken dat in de meeste gevallen beide leerlingen deze bijlessen als prettig ervaren. 

Leerlingen die graag bijles willen geven melden zich aan via dit formulier. Leerlingen die bijles willen ontvangen geven dat aan bij hun mentor of afdelingsleider.