Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


In periode 5 worden de centrale examens afgenomen: we wensen onze kandidaten heel veel sterkte en succes daarmee! Klik hier voor rooster en informatie.

Verder houden vierdeklassers zich bezig met hun uitwisseling, derdeklassers beraden zich op hun definitieve profielkeuze, en nog veel meer: zie de agenda


 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana