Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


In de laatste periode van het schooljaar worden, zoals gebruikelijk, de centrale examens afgenomen. Een spannende tijd. We wensen onze eindexamenkandidaten veel sterkte daarmee!


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana