Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


De uitvoeringen van de musical van dit jaar zijn voorbij. We hebben zesmaal van het Koekoeksjong kunnen genieten: het was elke keer een feest! Voorts houden of hielden vierdeklassers zich bezig met hun uitwisselingen met scholen uit diverse buitenlanden. De vijfdeklassers zijn inmiddels alweer terug uit Rome. De eindexamenleerlingen hebben de curricula van hun vakken afgesloten met hun 3e toetsweek: zij bereiden zich met o.a. examentrainingen op school voor op het centraal examen in mei; voor alle anderen nadert toetsweek 4


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana