gymnasium plus

Voor meer begaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid  extra uitdaging te krijgen. Zo kunnen leerlingen al in de onderbouw deelnemen aan de Wiskunde Plus Klas, waardoor leerlingen vervroegd aan het vak wiskunde D kunnen beginnen. Verder kunnen zij kiezen voor het het volgen van het vak Chinees, of voor filosofie, bedrijfseconomie of kunst in de bovenbouw. De leerlingen doen uiteindelijk vervroegd examen in het gekozen vak. 

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen kiezen voor extra vakken en programma’s aan universiteiten (pre-University) en kunnen op school deelnemen aan kortere of langere leergangen in verscheidene onderwerpen. Zo bieden we voor bovenbouwleerlingen een cursus Python aan, de programmeertaal die nu op de universiteiten wordt gebruikt. 

In klas 4, 5 en 6 kunnen leerlingen deelnemen aan het Honours Programma. Dit programma, ontwikkeld in samenwerking met de Stichting het Zelfstandig Gymnasium, stelt bovenbouwers in de gelegenheid een eigen onderzoek of project uit te voeren. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich bovendien opgeven om (tegen betaling) bijles te geven aan leerlingen die extra ondersteuning voor een bepaald vak nodig hebben.