kantine

De school heeft in de aula een eigen kantine waar leerlingen in de pauzes iets te eten en drinken kunnen kopen. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Ieder jaar wordt het aanbod in de kantine opnieuw in kaart gebracht met de Kantinescan. De uitkomst wordt gerapporteerd aan de schoolleiding.

In de buurt van de kantine, bij de lockers, is een watertappunt zodat geen enkele leerling met een lege waterfles komt te zitten.