We hebben op dit moment een vacacture voor een docent klassieke talen. Vind alle informatie op Meesterbaan.

 

de Haagse Opleidingsschool (HOS)

Samen met zes andere vo-scholen en drie lerarenopleidingen is Gymnasium Sorghvliet de Haagse Opleidingsschool (HOS) gestart. Via onze opleidingsschool leiden we meer en kwalitatief betere docenten op voor de Haagse onderwijspraktijk. In februari 2019 is de eerste groep studenten van de lerarenopleidingen binnen HOS gestart met haar opleidingstraject.
 
HOS Partners
In de HOS werken de volgende VO-scholen en lerarenopleidingen samen.
De VO-scholen:
·       Christelijk Gymnasium Sorghvliet (gymnasium);
·       Corbulo College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo);
·       Diamant College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo, mavo en isk);
·       Heldring College (Lucas Onderwijs, vmbo basis-kader-tl/mavo);
·       Roemer Visscher College (Scholengroep Den Haag Zuid West, vmbo, lwoo);
·       Segbroek College (VO Haaglanden, mavo, havo, vwo);
·       ‘s-Gravendreef College (Scholengroep Spinoza, vmbo, havo).
De lerarenopleidingen:
·       Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
·       Universiteit Leiden, ICLON (wo);
·       TU Delft, SEC (wo).

HOS visie
Het centrale thema in de visie van de HOS is vernieuwing: we leiden docenten op die pedagogisch en didactisch vernieuwen. We observeren, proberen en innoveren. De belangrijkste uitgangspunten van de HOS zijn:
·       leren lesgeven in een vernieuwende omgeving (21st century skills);
·       professionele leergemeenschappen als bron voor onderwijsvernieuwing en persoonlijke ontwikkeling van studenten, starters en docenten;
·       kweekvijver voor talent;
·       samen verantwoordelijk

Meer informatie staat op de website van de Haagse Opleidingsschool