doorgeven absenten

Bij ziekte meldt u uw kind af via Magister. Hieronder vindt u hoe dat werkt. Let op: een ziekmelding moet elke dag gedaan worden. Voor een dokters- of tandartsafspraak, of andere absenties mailt u naar absenten@gymnasium-sorghvliet.nl.  Tandarts- of doktersbezoek uiterlijk een dag voor de absentie.

Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de coördinator absenten of de afdelingsleider van zijn jaar. Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.

Tijdens de toetsweek mogen leerlingen geen afspraak bij de tandarts of huisarts plannen. 

buitengewoon verlof

In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld huwelijk, jubileum, ernstige ziekte van familieleden, het offerfeest) kan buitengewoon verlof gegeven worden. U kunt dit verlof per e-mail aanvragen bij de afdelingsleider van het leerjaar.

ziekmelden via Magister

Een ziekmelding kan via de site van Magister of via de app. De site: u gaat in Magister naar afwezigheid. 

U ziet rechtsboven deknop melden afwezigheid. U kunt eventueel een opmerking plaatsen. Na op versturen te hebben geklikt, moet u de melding met akkoord bevestigen. Na het bevestigen is het niet meer mogelijk dit ongedaan te maken.

U kunt ook een ziekmelding doen via de app. Ook via 'afwezigheid': Na uw akkoord is de melding in Magister geregistreerd. 

Er worden alleen ziekmeldingen geregistreerd als er nog geen andere melding geregistreerd is en alleen op de uren waarop in het rooster les is.

 

 

 

meer informatie in de schoolgids