Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Absentmelding


Doorgeven van absenten:

U meldt uw kind absent per e-mail op absenten@gymnasium-sorghvliet.nl.  Ziekmelding vóór 08.30 uur en elke dag opnieuw. Tandarts- of doktersbezoek uiterlijk een dag voor de absentie.

Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de administratie of de afdelingsleider van zijn jaar. Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.

EEN AFSPRAAK MET EEN (TAND)ARTS MAG NIET PLAATSVINDEN IN EEN TOETSWEEK. RAADPLEEG DE AGENDA VOOR DE DATA VAN DE TOETSWEKEN.


Buitengewoon verlof:

In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld huwelijk, jubileum, ernstige ziekte van familieleden, het offerfeest) kan buitengewoon verlof gegeven worden. U kunt dit verlof per e-mail aanvragen bij de afdelingsleider van het leerjaar.


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana