doorgeven absenten

U meldt uw kind absent per e-mail op absenten@gymnasium-sorghvliet.nl.  Ziekmelding vóór 08.30 uur en elke dag opnieuw. Tandarts- of doktersbezoek uiterlijk een dag voor de absentie.

Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de coördinator absenten of de afdelingsleider van zijn jaar. Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.

Tijdens de toetsweek mogen leerlingen geen afspraak bij de tandarts of huisarts plannen. 

buitengewoon verlof

In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld huwelijk, jubileum, ernstige ziekte van familieleden, het offerfeest) kan buitengewoon verlof gegeven worden. U kunt dit verlof per e-mail aanvragen bij de afdelingsleider van het leerjaar.