extra

Leerlingen kunnen buiten de lessen op allerlei manieren actief zijn, hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Aemulatio
De schoolkrant van de school verschijnt regelmatig, tegenwoordig digitaal. Voor een ieder die van organiseren of schrijven houdt. De eerste journalistieke stappen zet je in de redactie van de Aemu.

debatteren
Toernooien zoals het Jongeren Lagerhuis of het Intergymnasiaal Debattoernooi van het Nederlands Debat Instituut: Sorghvliet is erbij! Het team bestaat uit leerlingen van klas 4, 5 en 6, en traint in de aanloop naar de toernooien meestal elke week. 

muziek
Veel leerlingen maken graag muziek. Er zijn regelmatig jamsessies in de aula, iedereen die het leuk vindt, kan meedoen (met of zonder instrument). Zingen, spelen of luisteren. Op onze jaarlijkse muziekavond klinken naast klassiek pianospel ook jankende gitaren. Leerlingen laten hun muzikale zangtalent horen of spelen viool. Een aantal docenten organiseert deze avond. In de lange traditie van muziekavonden op Sorghvliet hebben we zo heel veel talent ontdekt. Verder kunnen leerlingen ook optreden in de pauzes van school tijdens onze lunchconcerten. 

leerlingenbestuur en leerlingenraad
Leerlingen hebben iets te vertellen op school. Het leerlingenbestuur organiseert feesten en activiteiten. De leerlingenraad vergadert met de schoolleiding over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over het onderwijs dat wij aanbieden.

project klas 4
Sorghvlietleerlingen uit de vierde klas organiseren elk schooljaar een inzamelingsactie voor het goede doel. De afgelopen jaren hebben leerlingen een schaatstocht georganiseerd, een meerdaagse racefietstour en een biathlon in de Hollandse duinen. Het team regelt sponsors en bedenkt allerlei manieren om zoveel mogelijk geld op te halen. Met veel succes. 

sport op Sorghvliet
Naast de reguliere lessen LO kun je je opgeven voor toernooien en kun je elke periode kiezen voor een buitenschools sportprogramma. Beachvolley, karate, schermen, golfsurfen, het komt allemaal voorbij. 

toneel
Sorghvliet en toneel: voor altijd met elkaar verbonden. Muscials zoals bewerkingen van Hair, Jesus Christ Superstar, Anatevka, Les Misérables, en The Sound of Music, maar ook stukken van beroemde Griekse toneelschrijvers, zoals Nausicaä van Sophocles, stukken van Russische schrijvers, maar ook van Shakespeare:  je kunt het zo gek niet verzinnen of de leerlingen staan in deze stukken te stralen op de planken.

Het leuke van toneel op Sorghvliet is, dat leerlingen, oud-leerlingen, en docenten meedoen. Als is het maar in een piepklein rolletje. Behalve de spelers zijn er nog meer mensen belangrijk: de muzikanten bijvoorbeeld. Maar ook de moeders die de kleding maken en de mensen van het licht en het geluid. Kortom: voor een toneelstuk op Sorghvliet komt heel wat kijken.

cultuurclub
De cultuurclub organiseert concert-, museum- en toneelbezoeken, nodigt schrijvers op school uit en wijst leerlingen op culturele hoogtepunten in het artistiek rijke Den Haag. Het uitgangspunt is dat leerlingen meegaan omdat ze dat willen en niet omdat het van school moet, daar is het immers veel te belangrijk voor. 

GSA
De Gender & Sexuality Alliance (GSA) organiseert een reeks aan activiteiten om duidelijk te maken dat op Sorghvliet iedereen ertoe doet.