exameninfo

Het is voor de zesdeklassers een belangrijk jaar. Hieronder staan interessante links die leerlingen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op het examen. Voor vragen over studiekeuze kunnen leerlingen terecht bij de decaan, mevrouw v.d. Lely. Voor alle andere vragen kunnen zij terecht bij mevrouw Hulshof, de afdelingsleider en secretaris van het examen. 

examenrooster 2024
Examenrooster 2024

interactieve toets, oefenexamens,  uitwerkingen
Examenvoorbereiding

examencursus
Sta je er nog niet sterk genoeg voor, dan is een examencursus van de Rijksuniveristeit Leiden een goed idee.

mededelingen en regelgeving
Examenblad, de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs, met mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.

klachten?
Klachten over het examen? LAKS!

Cito
Cito