exameninfo

Het is voor de zesdeklassers een belangrijk jaar. Hieronder staan interessante links die leerlingen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op het examen. Voor vragen over studiekeuze kunnen leerlingen terecht bij de decaan, mevrouw Rackwitsz. Voor alle andere vragen kunnen zij terecht bij mevrouw Hulshof, de afdelingsleider en secretaris van het examen. 

Het PTA, examenreglement en andere belangrijke informatie voor klas 5

Het PTA, examenreglement en andere belangrijke informatie voor klas 6

examenrooster 2022
Examenrooster 2022

interactieve toets, oefenexamens,  uitwerkingen
Examenvoorbereiding

examencursus
Sta je er nog niet sterk genoeg voor, dan is een examencursus van de Rijksuniveristeit Leiden een goed idee.

mededelingen en regelgeving
Het Examenblad, de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs, met mededelingen en regelgeving rond de eindexamens.

klachten?
Klachten over het examen? LAKS!

Cito
Cito