Paaswijding

Vanmorgen hebben we tijdens de dagopening de Paaswijding gevierd. De wijding startte met een koorstuk, gecomponeerd door onze Micha Brakkee en uitgevoerd door leden van het Haags Matrozenkoor en docenten en leerlingen van Sorghvliet. Na het muziekstuk volgde een tekst over Pasen bij het schilderij de Emmaüsgangers van Rembrandt. Tot slot keken we naar leerlingen die vertelden over wat de lockdown en de Coronatijd voor hen heeft betekend en tot welke inzichten deze tijd heeft geleid. Sorghvliet wenst iedereen een fijn Pasen toe.

Paaswijding

Archief