Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Afscheid Marijke Klein


Op vrijdag 8 september hebben wij feestelijk afscheid genomen van Marijke Klein. Zij gaat van haar pensioen genieten.

Marijke is sinds 1998 werkzaam geweest op Sorghvliet. In haar functie van remedial teacher heeft zij veel leerlingen begeleid die problemen hadden op het gebied van spelling, begrijpend lezen en grammatica. Ook hielp zij leerlingen met de organisatie van hun werk.

Tijdens een gezellige receptie werd Marijke toegesproken en toegezongen: bekijk de foto's.


 

© 2018 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana