Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

OuderenquĂȘte


Vorig schooljaar is de jaarlijkse ouderenquête gehouden. De ouderenquête wordt sinds 2008 afgenomen op initiatief van de Oudercommissie en is gebaseerd op het landelijke format van Kwaliteitscholen. De respons was 30%.

Kwaliteit en leerniveau

Het schoolklimaat op Sorghvliet wordt als zeer positief ervaren. Zo ook de mogelijkheden die geboden worden om talent te ontwikkelen. Daarbij en daarvoor worden leuke activiteiten georganiseerd. De school krijgt ook een goede beoordeling voor de ruimte die wordt geboden om de kinderen een eigen mening te laten vormen. De school voldoet aan de verwachtingen van de kinderen.

Veiligheid

De kinderen voelen zich veilig op Sorghvliet, het is een aangename omgeving om te zijn. Over het algemeen gaan kinderen met plezier naar school en wordt er weinig gepest (noch live, noch digitaal).  Er zou meer rust en orde mogen zijn in de lessen.  Aandachtspunt is dat de voorbereiding op dat wat kinderen later in de  samenleving tegenkomen, beter mag. Dit geldt met name voor de leerlingen in de onderbouw. In de bovenbouw is die aandacht voor maatschappelijke onderwerpen wel aanwezig.

Interactie

De school wordt breed aanbevolen aan andere ouders en er zijn voldoende mogelijkheden om als ouder  je mening te geven. Al zijn er ook enkele opmerkingen gemaakt dat ouders meer betrokkenheid willen met school (die mogen zich ook altijd aansluiten bij de betrokken ouders van het OC of Curatorium). Meer tussentijdse informatie over de ontwikkelingen van het kind is ook gewenst, al dient er ook aandacht te zijn om te voorkomen dat er een overvloed aan e-mails en informatie gedeeld wordt. De schoolleiding streeft hier naar een balans.

Scholenopdekaart

Er is voldoende aandacht voor de ontwikkelingen van talent en meningsvorming, hier wordt ruimte voor gegeven. Het niveau van de school sluit goed aan bij het niveau van de kinderen en bereidt ze goed voor op wat ze later tegenkomen in de verdere educatie. Een genoemd verbeterpunt is dat de school er nog beter voor kan zorgen dat kinderen in de lesstof geïnteresseerd zijn. Dit is uiteraard ook een samenspel met kind en ouders.

De school heeft geen ‘onvoldoendes’ en met een gemiddelde score van 7,9 een prima rapportcijfer (53% van de respondenten geeft de school een 8 en 24% van de respondenten geeft de school een 9).

Bij deze veel dank aan de ouders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. En het verzoek aan ieder volgend jaar weer mee te doen.
Vriendelijke groet,
De oudercommissie


 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana