Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Sorghvliet & Hermes


Dit schooljaar vieren we dat het Christelijk Gymnasium Sorghvliet 110 jaar bestaat en dat de oud-leerlingenvereniging HERMES in 2020 65 wordt.

Voor oud-leerlingen en (oud-)personeelsleden organiseren Sorghvliet en HERMES een groot feest op zaterdag 16 maart a.s., van 20.00 tot 24.00 uur in het schoolgebouw aan de Johan de Wittlaan 22 in Den Haag.

Buffet

Ook oud-leerlingen die ’s middags de Algemene Ledenvergadering van HERMES niet bezoeken, kunnen zich tot en met zondag 10 maart a.s. aanmelden voor een Indisch buffet à € 15,00 (18.00-19.30 uur). Drankjes zijn bij de prijs inbegrepen.

Feest

Van 20.00-24.00 uur is er een feest voor oud-leerlingen en personeelsleden van toen en nu. Ontmoet u uw klas- en schoolgenoten van weleer en haalt u herinneringen op aan uw tijd op Sorghvliet. Een dj draait dance classics. Een reüniefotograaf maakt (groeps)foto’s die kunnen worden nabesteld.
Toegangsbewijzen kosten € 9,00 in de voorverkoop (aanmelden uiterlijk tot en met zondag 10 maart a.s.) en € 10,00 ’s avonds aan de deur, inclusief twee consumpties.

Toegangsbewijzen bestellen

Toegangsbewijzen kunt u bestellen door uiterlijk tot en met zondag 10 maart over te maken op rekeningnummer NL87 RABO 0105869333 t.n.v. Christelijk Gymnasium Sorghvliet:
- het juiste bedrag (€ 15,00 buffet en/of € 9,00 feest)
- onder vermelding van ‘HERMES’ en uw voorletters en naam

Na betaling liggen de toegangsbewijzen op 16 maart a.s. vanaf 17.00 uur voor u klaar bij de hoofdingang van de school.
Voor informatie over aanmelding en betaling mailt u naar mevrouw Uytenhout-Odijk van Sorghvliet (e-mail).

Genodigden

Oud-personeelsleden en oud-bestuursleden van de school en van HERMES ontvangen een aparte uitnodiging voor het buffet en het feest. Zij kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar mevrouw Uytenhout-Odijk van Sorghvliet.

(Niet) parkeren in de buurt van school

De parkeermogelijkheden in de onmiddellijke nabijheid van de school zijn uiterst beperkt. Parkeren op de parkeerplekken van de bewoners van het appartementencomplex naast de school is niet toegestaan.

Wij hopen u op 16 maart te mogen begroeten!
Swen Zuiderwijk, rector
Harald Buskop, praeses HERMES


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana