Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

staking

 

De afgelopen weken is er op school veel gediscussieerd over de onderwijsstaking van aankomende woensdag. De rommelige gang van zaken bij de vakbonden dit weekeinde heeft bij sommige medewerkers bijgedragen aan de stakingsbereidheid. Inmiddels heeft de meerderheid van het docententeam aangegeven te willen staken. De schoolleiding ondersteunt deze wens. 


Sorghvliet slaagt er ook de laatste jaren gelukkig in om goede en bekwame docenten aan te trekken en te behouden, maar op landelijk niveau zijn de problemen in het onderwijs groot. Zo is het voor veel scholen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, wél moeilijk om aan (goede) docenten te komen. Veel docenten ervaren daarbij een onevenredig hoge werkdruk. Voor deze problemen lijkt vooralsnog geen structurele oplossing te komen.


Aankomende woensdag is de school voor leerlingen gesloten. Wij hopen dat ouders en leerlingen begrip hebben voor zowel de late melding als de reden van sluiting. 


© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana