Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

universitaire programma's

Leerlingen in de bovenbouw die een extra uitdaging zoeken kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Pre-University Classes in Leiden (alle profielen) of Pre-University Delft (natuurprofiel). Verdere informatie hierover is onlangs gemaild door mevrouw Van Welzen.

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana